TÜRKİYE TAİCHİ ŞAMPİYONASI SAKARYA 29-31 AĞUSTOS 2017


TÜRKİYE WUSHU TAOLU TAİCHİ ŞAMPİYONASI
BAY – BAYAN WUSHU TAOLU TAİCHİ ŞAMPİYONASI
MÜSABAKANIN YERİ VE TARİHİ : Sakarya – 29-31Ağustos 2017
SALON ADRESİ : Serdivan Kapalı Spor Salonu
AKREDİTASYON UYGULAMASI ZORUNLUDUR.
TEKNİK TOPLANTI : 29 Ağustos 2017 saat 17:00’de
AÇILIŞ SERAMONİSİ: 30 Ağustos 2017 saat: 14.00’de

T E K N İ K T A L İ M A T :
1- Sporcu listeleri daktilo veya bilgisayar yazısı olup, resmi imzalı, üzerinde çizinti kazıntı olmaksızın ilgili komitelere teslim edilecektir.
2- Sporcular tartıya 2017 vizesi yaptırılmış Lisansı, Wushu kimlik kartı ve Nüfus cüzdanı ile geleceklerdir.
3- 29 Ağustos günü saat 17:00 desaatleri arası Hakem ve Antrenörlerin teknik toplantısı yapılacaktır. Tüm hakem, antrenör ve idarecilerin katılımı zorunludur.
4- Müsabaka esnasında ki itirazlar; itiraz prosedürlerine göre yapılacaktır. Aksi durumda itirazlar kabul edilmeyecek ve aykırı tavır sergileyenler hakkında disiplin işlemleri başlatılacaktır.
5- Görevli tüm hakemler resmi kıyafetleri ile 29 Ağustos  2017 saat 10:00’da  hazır bulunacaklardır.
LİSTELERİN ALIMI :
a) Federasyonumuz İl temsilcileri tarafından imzalanıp İl Müdürlüğüne sunulan listelerde, sporcuların adı soyadı, doğum tarihleri ve lisans numaraları belirtilecektir.( Listeler en az üç nüsha olarak hazırlanacaktır.) İl Müdürlükleri tarafından onaylanan bu listeler; en geç 27 Ağustos 2017 tarihi mesai bitimine kadar türkiyewushu@hotmail.com adresine veya
0312 312 36 92 Faks numarasına listeleri gönderilmeleri zorunlu olup liste dışı müsabakalara kesinlikle sporcu alınmayacaktır.
b) Resmi katılım dilekçelerinin orijinal nüshalarını teknik toplantıda federasyon yetkililerine ibraz etmeyen ve diğer bir nüshasını tartı işlemleri esnasında görevli hakemlere teslim etmeyen illerin sporcuları kesinlikle müsabakalara alınmayacaklardır. İl Müdürlüğünce gönderilen listelerde Resmi katılım yazıları bilgisayar veya daktilo ile İl Müdürlüğünün başlıklı antetli kağıdına yazılacak, kazıntı ve silintili olmayacaktır.
c) Katılımlar için İl kafilelerinde kota uygulaması yoktur.
YARIŞMA SAATİ: 9:00

HARCIRAH :Sporculara Federasyonca harcırah ödenmeyecektir.Harcırah alamayan sporcu,antrenör ve idarecilerin harcırahları ile yol ücretleri kendi kulüp ve sporcu potansiyeli bütçe imkanı göz önünde bulundurularak bağlı oldukları İldeki İl Müdürlüklerince ödenebilir.
İTİRAZ:
Müsabakada itirazlar 150 TL. ile birlikte en fazla 15 dk. İçinde dilekçe ile İtiraz Kuruluna yapılacaktır.
15 dk. Geçen başvurular kesinlikle kabul edilmeyecektir.
Gerekli incelemeler neticesinde haklı olduğu tespit edilenlerin ücretleri iade edilecek olup, haksız olarak değerlendirilenlerin ücretleri tutanak karşılığında Federasyon hesabına yatırılacaktır.
Sporcular ve antrenörler hiçbir şekilde müsabakalarda formalarına ay yıldız takmayacak, Türkiye yazısı olan eşofman giymeyeceklerdir. ( Milli takımı simgeleyen hiçbir amblem bulundurmayacaklardır.)
Müsabakalarda, antrenörlükbelgesi olmayan ve Kulüp listesinde adı bulunmayan antrenörler koçluk yapamaz, koçluk yapacak antrenörlerde eşofmanlı olarak koçluk yapmak zorundadır kurallara uymayanlar hakkında gerekli yasal işlem uygulanacaktır.
Müsabakalar sonucunda ilk üç 1,2,3,3 dereceye giren sporculara madalya verilecektir. Sporcular madalya törenine spor ayakkabısı ve eşofmanla çıkmak zorundadırlar.
İL SORUMLULUKLARI:
1. Salonun 29 Ağustos2017 günü yarışmalar için hazırlanması
2. ilgili gerekli teçhizatlarının hazırlanması.
3. 3 mikrofon 3 kronometre
4. ambulans doktor ilkyardım araç ve gereçlerinin temini
5. En yakın devlet hastanesinin haberdar edilmesi
6. Açılış töreni için bando veya gerekli teçhizat
7. Teknik toplantı salonu
8. 2 adet bilgisayar ve yazıcısı
10. 1 adet fotokopi cihazından faydalanma imkânı
Tao-luReklamanda Yer Almayan Konularda Teknik Kurul Yetkilidir.
TÜRKİYE WUSHU TAOLU TAİCHİ ŞAMPİYONASI YARIŞMA FORMLARI
TAİJİ QUAN:

 

MODERN STİLLER:
18/24/32 Taijiquan/Taijijian, 42 Taijiquan/Taijijian, 3rd set Taijiquan/Taijijian, Optional Taijiquan/Taijijian
IWUF YENİ GELENEKSEL STİLLER:
Yang Style Taijiquan
Yang Style Taijijian
Chen Style Taijiquan
Chen Style Taijijian
GELENEKSEL ZORUNLU STİLLER:
Boş el : Yang stil, Chen stil, Wu stil(Üst Form-Alt form),  Sun stil(Üst Form-Alt form), He stil, Baguazhang, Xingyiquan.
SİLAHLI FORMLAR:
Taiji silahları, Bagua silahları, Xingyi silahları, Wudang silahları.
GRUP YARIŞMALARI:
Taijiduilian, Baguaduilian, Xingyiduilian, Wudangduilian.
YARIŞMA KURALLARI:
– Tüm taijiquan ve taijijian yarışmaları için en az süre 2 dk. En fazla süre 4 dk. Olacaktır.
– IWUF Yeni geleneksel stillerin süresi 3-4 dk olmalıdır.
– Diğer geleneksel stiller (Bagua, Xingyi,Wudang) zaman süresi 1dk. altında olmamalı
– Duilian yarışmaları 50 sn. altında olmamalıdır.
– Yeterli sayıda yarışmacı olmaması halinde benzer gruplar birbiri ile birleştirilir.
– Her yarışmacı 2 modern (boş el kısa silah) 5 geleneksel ( boş el, kısa silah, uzun silah, oynar silah, duilian). Toplam 7 yarışmaya katılabilir.

MODERN STİLLER YAŞ GRUPLARI:

– MİNİKLER : 5-8 yaş arası ve 9-11 yaş
– YILDIZLAR : 12-14 yaş arası
– GENÇLER : 15-17 yaş arası
– BÜYÜKLER: 18-35 yaş arası
-36-60  yaş arası

GELENEKSEL STİLLER YAŞ GRUPLARI:

– MİNİKLER : 5-8 yaş arası ve 9-11 yaş
– YILDIZLAR : 12-14 yaş arası
– GENÇLER : 15-17 yaş arası
– BÜYÜKLER: 18-35 yaş arası
-36-60  yaş arası
İş bu Türkiye Şampiyonası Müsabaka Talimatı (TWF) Türkiye Wushu Federasyonu talimatlarına uygun olarak hazırlanmış olup,talimatta yer almayan konularda Türkiye Wushu Federasyonu yetkilidir.